Erasmus+ Жан-Моне. Критерії оцінювання проектних пропозицій


Автор: Администратор Обубліковано: 2017-01-19 12:14:06

Критерії оцінювання проектних пропозицій:

 

 • Актуальність, значущість (відповідає потребам ВНЗ, конкурсним пріоритетам, застосовує/ розробляє новітні методики, привертає увагу до нової тематики) – 25 %;
 • Дизайн і якість проектної пропозиції (чітка, зрозуміла програма заходів, реалістичність їх виконання, відповідність цілей проекту його заходам, ресурсам) – 25%;
 • Якість проектної команди (публікації, досвід, тематика НДР і т.п.) – 25%;
 • Можливий вплив та поширення результатів (вплив на організаційному, місцевому, регіональному, національному, міжнародному рівнях, доречність запланованих заходів тощо) – 25%.

 

Рекомендації з підготовки проектних заявок Жан Моне, розроблені за результатами попередніх конкурсів

 

Актуальність, значущість проектної пропозиції

 • покажіть, як ваш проект стосується європейських студій;
 • поясніть, яку додану вартість має проект для Вашого університету (як він сприятиме інституційному розвитку, яких позитивних змін Ви очікуєте, який вплив він матиме на студентів, викладачів, адміністрацію ВНЗ);
 • дотримуйтесь послідовності між заходами, методологією та очікуваними результатами.

Якість проектної команди

 • доведіть компетентність в області європейських студій та тій галузі знань, якої стосується проект;
 • якщо у Вашому закладі немає фахівців, досвіду участі у заходах, пов’язаних із європейською інтеграцією, спробуйте запросити експерта ззовні;
 • не забувайте про eligibility criteria – мінімальні технічні вимоги, наприклад Професор Жан Моне повинен постійно працювати в університеті, що подає проектну заявку, та викладати мінімум 90 годин на рік дисциплін, поважаних із європейськими студіями;
 • поясніть роль кожного члена команди, для мереж Жан Моне – опишіть роль кожного з партнерів;
 • обов’язково включіть CV та список публікацій кожного з членів команди, залучених до проекту, у додаток “Detailed description of the project”.

Вплив та поширення результатів

 • чітко опишіть концепцію та методологію
 • запропонуйте стратегію дисемінації (поширення інформації про проект)
 • визначте цільову аудиторію (цільові групи) та опишіть їх потреби
 • пам’ятайте про те, що великою мірою заходи програми Еразмус + адресовані громадянському суспільству
 • заплануйте заходи з оцінювання результатів проектної діяльності.

А також пам’ятайте:

 • експерти можуть оцінити тільки ту інформацію, яка представлена у проектній заявці; не очікуйте від них знань специфіки предмета або історії питання;
 • щоб Ваша заявка відповідала мінімальним технічним вимогам
 • використовуйте відповідні аплікаційні форми та додатки (Description of the project, Budget Form, Detailed budget tables and Declaration of Honour).